GABINET TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Profilaktyka zaburzeń mowy

Ćwiczenia mające na celu stymulowanie rozwoju mowy, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, porady logopedyczne dotyczące zapobiegania powstawania wad wymowy.

Diagnoza logopedyczna

Ocena wymowy badana jest profesjonalnymi testami diagnostycznymi.

Terapia zaburzeń mowy

Korygowanie wadliwej wymowy poszczególnych głosek, terapia zaburzenia mowy, które występują na tle zaburzeń rozwojowych.

Emisja głosu; Ćwiczenia dykcji (logopedia artystyczna)

Planowanie wystąpień publicznych

Budowanie wypowiedzi, praca nad emisją głosu, prawidłowa wymowa, gestykulacja, ekspresja wypowiedzi, „mowa ciała”.

Cennik

Usługa logopedy Cena Czas trwania zajęć
Konsultacja logopedyczna 40 zł 45 minut
Diagnoza logopedyczna 50 zł  
Wczesna interwencja /dziecko do 2 lat/ 40 zł 30 - 45 minut
Terapia logopedyczna indywidualna 50 zł 60 minut
Terapia logopedyczna grupowa (2 - 3 osoby) 25 - 35 zł./1 os./ 60 minut
Profilaktyka logopedyczna 50 zł 45 - 60 minut
Ćwiczenia dykcji (logopedia artystyczna) 50 zł 60 minut


Terapię logopedyczną prowadzi mgr Beata Dłubała

"Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, co pozwala mi stosować osobiście wypracowane, sprawdzone i skuteczne metody pracy. W swojej praktyce spotykam się z różnego rodzaju przypadkami logopedycznymi, w związku z tym terapia oraz zastosowane narzędzia są zawsze indywidualnie dobierane do potrzeb danego uczestnika zajęć. W swojej pracy wykorzystuję także najnowsze programy multimedialne."

Tel. 728 732 505


Polityka cookies
Copyright (c) Self