Cennik

Usługa Czas trwania Cena
ANNA RUSINIAK
Konsultacja psychologiczna indywidualna (1-3 spotkań) 60 minut 100 zł
Psychoterapia indywidualna dzieci 45 minut 100 zł
Psychoterapia indywidualna dorośli i młodzież 45 minut 90 zł
JUSTYNA CZARNACKA-WOJTYSEK
Pierwsza konsultacja rodzinna
/jeden terapeuta/
75 minut 100 zł
Pierwsza konsultacja rodzinna
/dwóch terapeutów/
75 minut 150 zł
Terapia rodzin
/jeden terapeuta/
60 minut 90 zł
Terapia rodzin
/dwóch terapeutów/
60 minut 120 zł
Pierwsza konsultacja par 75 minut 100 zł
Terapia par 60 minut 90 zł
Pierwsza konsultacja indywidualna lub
porada psychologiczna
60 minut 90 zł
Terapia indywidualna 50 minut 80 zł
Genogram rodzinny Cykl 3 spotkań 220 zł
Konsultacje onlina za pomocą komunikatora Skype 50 minut 60 zł
BEATA NOWICKA-MISIEWICZ
Coaching - sesja w gabinecie do 60 minut 120 zł
Coaching - sesja telefon/Skyp do 60 minut 100 zł
Coaching - pakiet 3 lub 6 sesji   oszczędzasz
>> szczegóły <<
Trening indywidualny 50 minut 80 zł
Trening grupowy do uzgodnienia do uzgodnienia
Pomoc psychologiczna 50 minut 80 zł
Konsultacje i porady wychowawcze 50 minut 80 zł
BEATA DŁUBAŁA
Konsultacja logopedyczna 45 minut 40 zł
Diagnoza logopedyczna   50 zł
Wczesna interwencja
/dziecko do 2 lat/
30 - 45 minut 40 zł
Terapia logopedyczna indywidualna 60 minut 50 zł
Terapia logopedyczna grupowa
(2 - 3 osoby)
60 minut 25 - 35 zł. /1 os./
Profilaktyka logopedyczna 45 - 60 minut 50 zł
Ćwiczenia dykcji
(logopedia artystyczna)
60 minut 50 zł
ANNA PIETRASZ-SIKORSKA
Terapia pedagogiczna i socjoterapia 50 minut 50 zł
BARBARA TUBIELEWICZ
Pierwsza konsultacja rodzinna
/jeden terapeuta/
75 minut 100 zł
Pierwsza konsultacja rodzinna
/dwóch terapeutów/
75 minut 150 zł
Terapia rodzin
/jeden terapeuta/
60 minut 90 zł
Terapia rodzin
/dwóch terapeutów/
60 minut 120 zł
Pierwsza konsultacja par 75 minut 100 zł
Terapia par 60 minut 90 zł
Pierwsza konsultacja indywidualna lub
porada psychologiczna
60 minut 90 zł
Terapia indywidualna 50 minut 80 zł
AGNIESZKA WRONA
Psychologia sportu 60 minut 80 zł
Biofeedback (EEG, fizjologiczny) 60 minut 80 zł
pierwsza konsultacja 40 minut bezpłatnie


Polityka cookies
Copyright (c) Self